”Kokonaistaloudellinen rakennuttaminen edellyttää osaavaa projektinjohto-organisaatiota
rakennushankkeen kaikissa vaiheissa hankesuunnitteluvaiheesta kohteen vastaanottoon”


Tarveselvitysvaiheen ja investointivalmistelujen tehtävät
Rakennushankkeen organisointi,
    johtaminen ja tilaajan edunvalvonta
Suunnittelijavalinnat ja suunnittelun ohjaus
Projektin aikataulutus
Urakoitsijoiden kilpailuttaminen, urakkasopimukset
Kustannusarviot, kustannusseuranta ja projektiraportointi
Rakennus- ja talotekninen työmaavalvonta
Vastaanotto – ja takuutarkastukset
Kiinteistökehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut
Due Diligence (DD-palvelut)