Demaco Oy är ett konsultföretag som specialiserat sig på byggherreuppgifter.


Vår huvudverksamhet är projektlednings- och övervakningstjänster för nybyggnads- och saneringsprojekt.
Företaget grundades år 1995. Vi är medlemmar i RTL (Byggherrekonsulternas förbund).
Demaco hör till Sweco koncernen.

Vår verksamhetsidé är att oberoende från övriga intressegrupper sköta våra kunders
byggnads- och fastighetsprojekt till våra kunders tillfredställelse.

Vi har under de 20 år som vi verkat skött otaliga nybyggnads och saneringsprojekt och har
i samarbete med våra kunder nått en stark position i byggherrekonsulteringsbranschen,
speciellt i huvudstadsregionen.